среда, 27 апреля 2016 г.

Chociaż kamienie ogrodzenia te są z różnych epok oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak że niekiedy mało wprawnym okiem trudno je rozróżnić.

Aczkolwiek kamienie ogrodzenia te pochodzą z różnych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że czasem mało biegłym okiem z trudem je odróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym kolorystykom, trywialnej obróbce oraz względnie niskiej odpłatności. Występują w wielu obrębach Polski – piaskowiec najłatwiej wyszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach oraz Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i również w Górach Świętokrzyskich. Ów materiał ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym drobi lub od razu ociosuje, rozparcelowuje na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz przesyła do miejsca budowy ogrodzenia z PCV na plot i furtę ze sztachet. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak połączony spoiwem piasek, którego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Jak spoiwem jest np. krzemionka, określamy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapiennym. Nie licząc bazy zlepiających występują tam również inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się kolor kamieni na ogrodzenia PVC z Sosnowca na ogrodzenie i furtkę sztachetowa, przybierają one wówczas przeróżne kolory czerwieni, brązu i zieleni. W naturze złożone są w warstwy o wielorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak wielkich złóż kroi się największe bloki, używane dalej np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte bloki skalne wolno także siekać na sześciany o równych konturach, używane dalej w budownictwie (również na ogrodzenia). Wolno też je porcjować przy asyście specjalnych klinów oraz dłut na małe, nietypowych kształtów odłamki. Służą do układania nawierzchni ścieżek i konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowomodne sztachety PVC używa się również wapienie - skały aluwialne, powstałe z zebranych na dnie mórz a także jezior resztek organizmów żywych, najczęściej skorup małż oraz ślimaków.

Zazwyczaj są bardziej miękkie aniżeli piaskowce, a za sprawą tego łatwiejsze w obróbce, lecz dodatkowo mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z dawnych epok geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować promowane na balaski Winylowe na plot i furtę sztachetowa. Nadają się jednakże głównie do wykorzystywania w środku budynku, dlatego że poddawane działaniu warunków atmosferycznych prędko tracą połysk. Wapienie można wykorzystać do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do urządzania ogrodów skalnych. Na Lubelszczyźnie używa się ich także do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, ponieważ są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od charakteru ogrodu oraz własnych zamiłowań kształt kamiennych tafel może być różnorodny – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po pionowo przyciętych prostokątów lub kwadratów. Murki a także ogrodzenie plastikowe na plot i furtkę ze sztachet konstruuje się z skał różnorodnego kształtu, zestawionych na kamiennym ewentualnie betonowym fundamencie. Jeśli ogrodzenie powstaje z fragmentów o nierównych konturach, powinno się je adekwatnie zestawiać tzn. tak, ażeby forma każdego kolejnego łączył się z poprzednim. Aby takie ogrodzenie było solidne jego grubość winna wynosić 50-70 cm. Większe luki w środku można dopełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenie z plastiku z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły względnie pustaków. Piaskowce a także wapienie możemy wykorzystać również do budowy schodów, kominków ogrodowych a także innych elementów tzw. małej architektury. Piaskowce stosowane do konstrukcji ogrodzenia Poznań należą do kamieni mało odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i ujemnych temperatur prędko niszczeją a także nabierają brzydkiego koloru. Łatwo przerastają także mchem a także glonami. Można to powstrzymać pokrywając pokrywę ogrodzenia albo rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie usiłujmy skrobać brud z powierzchni ogrodzenia ostrymi narzędziami np. drucianą szczotką, albowiem na kamieniu mogą utrzymywać się mocne rysy. Wyspecjalizowane fabryki oczyszczają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości mechanicznego czyszczenia ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeżeli jednak pragniemy, aby kamienie na ogrodzeniu prędko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий