среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja plot z plastiku na plot i bramę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na to oraz informowania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne przypadki.

Stawianie plot PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu gminie poza szczególnymi przypadkami.

Plotki z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plotki z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno określać gatunek ogrodzenia, metodę wykonania jego montażu a także planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy doczepić oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji sztachetki plastykowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę płotu wolno zacząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, gdy planowane balaski z PCV na plot i bramę ze sztachet jest nieprawidłowe z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W przypadku kiedy przewidywane ogrodzenia PVC na plot i furtkę ze sztachetmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zapoczątkowania prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий